|

Disclaimer

image_pdfimage_print

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.  De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel Zarian ICM zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Zarian ICM niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Zarian ICM is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar vanuit dit domein verwezen wordt.

Informatie verzonden aan Zarian Intellectual Capital Management via de e-mail of de website van Zarian Intellectual Capital Management is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.