|

Zarian Research & Knowledge Center

image_pdfimage_print

Scientia Potentia Est : kennis is macht!

Onze expertise voeden en vernieuwen we continu vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

De kern van onze aanpak is dat wij actuele wetenschappelijke inzichten vertalen en combineren in een begrijpelijke en uitvoerbare aanpak.

De overdracht en toepassing van kennis ten behoeve van economie en maatschappij (valorisatie genaamd) neemt een steeds belangrijkere plek in bij het innovatiebeleid van organisaties.

Valorisatie

Valorisatie is het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek door deze toegankelijk te maken voor derden.
Valoriseren heeft als doel nieuw ontwikkelde technologie en kennis, die aanwezig is bij de kennisinstellingen, wordt aangewend ten gunste van de maatschappij. Het woord valoriseren bevat het woord valor en betekent ‘waardevol’ maken.

Wetenschappelijke kennis wordt pas waardevol wanneer deze niet alleen gedeeld wordt met vakgenoten, maar ook toegankelijk wordt gemaakt voor derden. Hierdoor kunnen nieuwe combinaties van kennis leiden tot innovatieve oplossingen. Het nieuwe aan de term valorisatie is dus dat het vooral inzet op de overdracht van kennis.