|

Zarian Corporate Advisors

image_pdfimage_print

Zarian Corporate Advisors is een toonaangevend en onafhankelijk MKB advies boutique.

Zarian Corporate Advisors helpt haar cliënten om bij het versnellen van strategie-executie en transities,

Met een geïntegreerde dienstverlening werken we aan meer winstgevendheid en een sterkere concurrentiepositie voor onze clienten.

Onze relaties met cliënten zijn gebaseerd op partnerschap, continuïteit, discretie en wederzijds vertrouwen.

Alle opdrachten worden gekarakteriseerd door het onderhouden of creëren van een langetermijn cliëntrelatie.

Onze expertisedomeinen

Transities & Verandermacht

  • Transities worden breed opgevat als ingrijpende maatschappelijke veranderingsprocessen met sociale, culturele, politieke, economische en technologische dimensies. We helpen onze cliënten met het (her)inrichten en besturen van hun kennisintensieve organisatie. We zorgen voor verandermacht: tijdig reageren op ingrijpende maatschappelijke veranderingsprocessen om discontinuïteit te voorkomen

Hoog renderende verdienmodellen

  • We combineren integraal risicomanagement met dynamische (hoogrenderende) innovatieve verdienmodellen waardoor onze cliënten beter in staat zijn hun doelstellingen te halen: ‘lineair denken is nutteloos in een niet-lineaire wereld’

Teamontwikkeling, teamoptimalisatie & talentontplooiing

  • We optimaliseren kennis & vaardigheden t.b.v. de uitvoering van uw strategie
  • We creëren teamdynamiek om uw strategie om te zetten in een renderende actie
  • We leveren persoonlijke instrumenten om (nog) slimmer, creatiever, doelgerichter en succesvoller te worden